Strona główna » Regulamin
Kontakt
Tagi
KAMERY TERMOWIZYJNE,kamery Bielawa, kamery Dzierżoniów, alarmy, systemy alarmowe, kamery, monitoring, bramy, napędy bramowe, NICE, CAME, Bielawa, Dzierżoniów, Świdnica, Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Nowa Ruda, Pieszyce, BCS, DAHUA, HIKVISION, HQVISION, sieci strukturalne, LAN, serwery,
domofony, domofonia, kontrola dostępu, rejestrator kamer, licencjonowany serwisant NICE, systemy powiadamiania o pożarze. CSP, SATEL, Polon, alarmy Bielawa, Alarmy Dzierżoniów, Alarmy Świdnica, Alarmy Kłodzko, instalacja kamer, kamera termowizyjna
Chmura tagów

Regulamin

Regulamin Sklepu
 
WARUNKI OGÓLNE

§1
 
1.       Internetowy system sprzedaży prowadzony jest przez firmę
IN REM
NIP 882-192-92-50, który w dalszej części regulaminu jest nazwany sklepem internetowym.
2.       W systemie sieci Internet, sklep internetowy posiada swoją domene comlive.pl
3.       Wszystkie artykuły przedstawione w sklepie internetowym są produktami nowymi, wprowadzonymi w sposób legalny i zgodny z obrotem towarów na rynku polskim, towar jest  wolny od wad  fizycznych i prawnych. Towar rozprowadzany jest tylko na terenie Polski i sprzedawany w walucie polskiej. Korespondencja i konsultacje z klientami jest prowadzona w języku polskim.
4.       Ceny za przedstawione towary są cenami brutto ( z VAT ) i nie zawierają w sobie żadnych innych kosztów.
5.       Ceny przedstawionych towarów są dedykowane tylko i wyłącznie klientom niniejszego sklepu internetowego. Za  klienta  sklepu uważa się osobę, która dokonała wpisu do bazy danych poprzez sklep w opcji rejestracja użytkownika, logowanie, nowy klient, tworząc indywidualne konto użytkownika. Konto, które zostanie zaakceptowane przez  system sklepu nada status klienta sklepu internetowego zarejestrowanej osobie a to  zostanie potwierdzone  email-em na skrzynkę poczty elektronicznej nowo zarejestrowanego użytkownika. Regulamin dopuszcza realizację zamówienia bez zakładania konta użytkownika poprzez bezpośrednie przejście do opcji kasa. Po dokonaniu takiej transakcji osoba kupująca staje się automatycznie klientem sklepu, jednak nie będzie mogła śledzić statusu zamówienia ani przeglądać historii swoich zakupów.
 
 
ZAMÓWIENIA
 
§2
 
1. Warunkiem dokonania zakupów w naszym sklepie jest akceptacja niniejszego regulaminu. Każdy użytkownik w czasie zakupów ma możliwość akceptacji tego regulaminu poprzez zaznaczenie opcji * ” Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki”. Po akceptacji regulaminu dalsza sprzedaż oraz postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach tego regulaminu.
2.       Formularz zamówienia wypełniają użytkownicy jak i osoby, które nie zdecydowały się zostać użytkownikami tego sklepu. W formularzu należy podać swoje dane dla dostawy zakupionego towaru i wskazać czy zakupiony towar będzie dostarczony na adres zamawiającego czy na inny adres zaznaczając opcję *inny adres. Osoby, które zechcą dokonać zmiany dostarczenia towaru pod inny adres niż ten wskazany w zamówieniu muszą skontaktować się z działem handlowym sklepu przed realizacją zamówienia według danych z wypełnionego formularza  i ustalić nowe warunki dostawy. Zmiana miejsca dostawy powinna być wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.
3.  Jeżeli w trakcie przetwarzania zamówienia wystąpią utrudnienia, które mogą spowodować brak zrealizowania zamówienia w ustalonym czasie ( terminie ), zastrzegamy sobie prawo do jego ponownego zrealizowania w kolejnym najbliższym terminie. Klient ( zamawiający, kupujący ) z tego powodu nie może odstąpić od umowy powołując się skutecznie na niedotrzymanie warunków zawartej umowy przez to, że sprzedający zmienił datę dostarczenia zamówionego towaru. Klient akceptując ten regulamin zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru na nowych warunkach określonych przez sprzedawcę i dokonania za niego zapłaty zgodnie ze złożonym zamówieniem .
4.       Jeżeli sklep uzna, że zamówienie budzi poważne wątpliwości w jego zrealizowaniu i może nie dojść do transakcji z winy zamawiającego, odmówi dokonania sprzedaży i odstąpi od transakcji.
5.       Wyjątkiem przyjęcia zamówienia do realizacji pomimo błędnych danych lub braku kontaktu z użytkownikiem jest otrzymanie na rachunek bankowy pełnej kwoty za zamówiony towar.
6, Towar kupiony i zapłacony winien być odebrany w terminie jednego miesiąca od daty dokonania zakupu.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

§3

 1.       Zamówienia ze sklepu będą realizowane w okresie od 24 godzin do 3 dni roboczych, chyba, że kupujący wraz ze sprzedającym ustali inne warunki realizacji zamówienia, dotyczące dowolnego okresu dostawy.
2.       Dostarczenie towaru zostanie potwierdzone osobną informacją wygenerowaną przez system sprzedaży i wysłany na skrzynkę e-mail odbiorcy.
 
WARUNKI DOSTAWY I KOSZT DOSTAWY
 
§4
 
1.       Warunkiem dostarczenia towaru do odbiorcy jest zakup towarów poprzez sklep internetowy comlive.pl
2.       Sklep umożliwia klientowi osobisty odbiór zamówionego towaru, jeżeli kupujący zgłosi taką potrzebę, a sprzedający na to wyrazi zgodę. Jeżeli dojdzie do osobistego odbioru towaru z magazynów sklepu, kupujący wcześniej umówi się ze sprzedawcą i uda się pod wskazany adres.
3.       Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, które wzbudzają wątpliwości lub takie, które posiadają niekompletne dane i zostały wypełnione niezgodnie z formularzem zamówienia. Poprawa danych może odbyć się poprzez kontakt sklepu z klientem, jeżeli sklep uzna, że wpisane dane stały się niezgodne przez pomyłkę kupującego.
4.     Zamówienie złożone poprzez nasz sklep otrzymują status przyjęte. Po dokonaniu wpłaty zadatku, zamówienie klienta otrzymuje status w „trakcie realizacji” i od tego momentu sprzedawcę obowiązuje czas realizacji określony w §3 pkt 1 i pkt 2.
5.     Niepodjęcie przesyłki przez Zamawiającego powoduje, że sklep może odstąpić od umowy, a kwota wpłacona za zamówiony towar może zostać potrącona na poczet kosztów poniesionych przez sklep względem realizacji zamówienia.
6.     Jeżeli zamawiający dokonał odbioru towaru, winien towar ten obejrzeć i sprawdzić pod kontem jego stanu technicznego poprzez kontrolę braku uszkodzeń i stanu ilościowego. Kontrola taka odbywa się w obecności dostawcy lub kuriera.
7.     Od chwili potwierdzenia odbioru przesyłki, wszelkie ryzyko uszkodzenia czy zniszczenia a także utraty zakupionej rzeczy przechodzi na kupującego.
8.Jeżeli w czasie odbioru nie stwierdzono żadnych niezgodności a towar dostarczono zgodnie z zamówieniem uważa się, że umowa sprzedaży została zrealizowana.
 
REKLAMACJE I ZWROT TOWARU
§5
1. Aby dokonać zgłoszenia reklamacji kupujący loguje się do systemu sprzedaży na własne konto użytkownika, po zalogowaniu w prawej kolumnie boxu sklepu dostępny jest moduł REKLAMACJE.
2. Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny opisując zgłaszaną reklamację i zaznacza opcję obsługa reklamacji. Po wypełnieniu i akceptacji formularza, system rejestruje zgłoszenie wysyłając automatycznego e-maila na skrzynkę poczty elektronicznej  kupującego z numerem sprawy reklamacyjnej pod konkretnie określoną nazwą usterki wraz z linkiem do zgłoszenia. Dalsza realizacja reklamacji jest na każdym etapie potwierdzana wiadomościami na skrzynkę poczty elektronicznej i rejestrowana w systemie konta użytkownika.
Wypełnienie formularza reklamacyjnego jest jedynym sposobem zgłaszania reklamacji po odbiorczej.
3.   Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w okresie 10 dni od daty dostarczenia zamówionego produktu, bez wskazania przyczyny na zasadach ogólnych określonych ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. Nr 22, poz.271) poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną lub telefoniczną z obowiązkowym potwierdzeniem zgłoszonej rezygnacji na piśmie przesyłając go pocztą tradycyjną ( np. Pocztą Polską ) w terminie 7 dni od daty przyjęcia towaru
4.Towar może być przyjęty jedynie wtedy, gdy nie nosi on żadnych śladów użytkowania, montażu, nie jest zdekompletowany i pozbawiony oryginalnego opakowania, części składowych produktu jak i jego elementów montażowych. Wszelkie uszkodzenia, ślady użytkowania braki w dostarczonym towarze eliminują kupującego z możliwości dokonania zwrotu.
5. Jeżeli odesłany towar będzie kompletny i zapakowany w oryginalne opakowanie wówczas zostanie przyjęty przez sprzedającego i na tej podstawie sprzedający dokona zwrotu zapłaconej kwoty za zamówiony towar oraz wystawi stosowne dokumenty korygujące. Sprzedawca na podane konto bankowe kupującego dokona zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego nieuszkodzonego towaru. Sklep dokona zwrotu należności za zamówiony towar bez uwzględnienia kosztów dostawy do kupującego i przesyłki do sprzedawcy.
6.       Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.
7. Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu, którym dostarczono ją od kupującego, pozostanie ona bez odebrania przez sklep, a wszelkie roszczenia wobec jej uszkodzeń są objęte prawami kupującego i jego firmy dostarczającej. W takich przypadkach sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Sklep nie podejmie przesyłki od kupującego gdy będzie ona przesłana za pobraniem na koszt sklepu.
8.       Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu towaru w sytuacji gdy towar, który zamówił jest dla niego indywidualnie wyprodukowany i skonfigurowany zgodnie ze złożonym przez niego zamówieniem.   
8.       Sprzedawca nie podejmie się przyjęcia zwrotu towaru w przypadku gdy kupujący złoży reklamacje co do odcieni i kolorystyki prezentowanych wyrobów na stronie sklepu ze względów złego rozpoznania barwy przez niewłaściwe ustawienia monitora lub przeglądarki internetowej. Wszystkie fotografie wyrobów zamieszczone na stronie sklepu mogą różnić się od ich oryginalnych odpowiedników względem kolorów, wzorów i odcieni dostępnych u producenta. Zdjęcia na stronie są materiałem wskazującym wygląd towaru oraz jego zbliżona barwę i funkcjonalność.
9.       Zdjęcia na stronie internetowej nie są rzeczami wystawionymi do sprzedaży, są jedynie fotografią produktu, który może być sprzedany zamawiającemu po zawarciu umowy kupna-sprzedaży.
 
GWARANCJA
§6
 1.       Na zakupione towary w sklepie comlive.pl kupujący otrzymuje gwarancję. Okres gwarancji jest określony indywidualnym zapisem o okresie gwarancji dla każdego produktu odrębnie. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
2.       Sklep stosuje gwarancje producenta.
3.       Gwarancje własne będą realizowane przez sklep tylko i wyłącznie wobec towarów objętych gwarancja sklepową. Towary objęte gwarancją producenta nie podlegają unormowaniom gwarancyjnym sklepu a ich realizacja spoczywa na producencie konkretnego wyrobu.
4.       Naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne producenta sklep może realizować na innych zasadach niż zawarte w kartach gwarancyjnych. Wszelkie naprawy nie objęte gwarancją, mogą być dokonane na koszt kupującego w sklepie sprzedawcy lub u producenta.
 
POUFNOŚĆ DANYCH
§7
 
1.       Sklep posiadając dane zarejestrowanych klientów nie będzie ich przekazywał, ujawniał, odstępował i dopuszczał do nich osób trzecich pod warunkiem, że ujawnienie takie będzie wymagane obowiązkiem prawnym.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§8
1.       Prezentowane towary w witrynie internetowej sklepu comlive.pl.pl nie są w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ofertą handlową.
3.       Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i tylko on jest upoważniony do zmiany zasad sprzedaży oraz treści zawartych w  regulaminie sklepu.
4.       Wszelkie pisma oraz wnioski należy składać do sklepu drogą elektroniczną, telefonicznie lub listowne w siedzibie firmy.
5.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych umów poprzez sklep comlive.pl  jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu.
6.       Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia i zamieszczenia na stronie internetowej sklepu comlive.pl
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu